Vuosikokouksen pöytäkirja 16.2.2023

24.2.2023

Suonenjoen Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry VUOSIKOKOUS


Aika: 16.2.2023 klo 18.15-19-15

Paikka: Lintharjun liikuntakeskus, Suonenjoki


ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokousvirkailijoiden valinta: • puheenjohtaja Mika Hänninen • sihteeri Marika Paananen • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Kauko Luoto ja Saila Matilainen • kaksi ääntenlaskijaa Kauko Luoto ja Saila Matilainen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

5. Vuoden 2022 yhdistyksen toimintakertomus

Hyväksyttiin v. 2022 toimintakertomus

6. Vuoden 2022 yhdistyksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2022

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille v. 2022

8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Käytiin läpi toimintasuunnitelma

9. Jäsenmaksu 2023

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu 25 € ja perhe- ja lapsijäsen 10 €

10. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvio

Käytiin tulo- ja menoarvio läpi

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Ehdotettiin Mika Hännistä. Hänninen tuli valituksi puheenjohtajaksi v. 2023

12. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uusien jäsenten valinta sekä kahden varajäsenen valitseminen

Erovuorossa Tiina Paananen, Marika Paananen, Tanja Bolodin joka erosi vuoden 2022 lopussa.

Ehdotettiin ja valittiin Tiina Paananen, Marika Paananen ja Mari Pirkkala. Varajäseniksi valittiin Kauko Luoto ja Susa Kajo.

13. Rahastonhoitajan valinta vuodelle 2023

Päätettiin valita Piia Seguskin rahastonhoitajan tehtävään 2023

14. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Ehdotettiin ja valittiin Sari Vähäkoski ja Tiia Ihasalo. Varatoiminnantarkastajaksi Minna Toivanen

15. Tarvittavien toimikuntien valitseminen

Agilityvastaava: Ea Marjokorpi

PK vastaava: Paula Kolehmainen

Tokovastaava: Mika Hänninen

Rally-toko vastaava: hallitus valitsee

Näyttelytoimikunta: Tiina Paananen, Sari Vähäkoski, Marika Paananen, Mari Pirkkala

Mätsäri vastaava: hallitus valitsee

Huussi- ja hallivastaava: Mika Hänninen

Jäsensihteeri: Etsitään jäsenistöstä, hallitus valitsee

Hautaustoiminta: Mika Hänninen


16. Muut johtokunnan esittämät tai muulla tavoin esille tulevat asiat

Palkittiin vuoden 2022 koirat.

Halli asia etenee. Mika Hänninen on käynyt keskusteluja Vanhamäen kanssa ja sieltä näytetään vihreää valoa hallin rakentamiselle. Lopullinen rahoitus asia vielä kesken. Seura

olisi hallissa vuokralla.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15